O SOBIE
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski

 

 

Urodziłem się 10 sierpnia 1964 roku w Siedlcach.  Mieszkam we wsi Borki Sołdy, gm. Wiśniew, pow. siedlecki

Ukończyłem Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach) – Wydział Rolniczy na kierunku rolnictwo o specjalności agrobiznes.

Jestem prezesem rodzinnej firmy – Zakładu Mięsnego w Mościbrodach oraz prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne.

Przez dwie kadencje sprawowałem mandat radnego gminy Wiśniew, oraz radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach.

W latach 1993 – 1997 byłem Senatorem RP III kadencji oraz w latach 2001-2005 Senatorem RP V kadencji. W senacie pracowałem m.in. w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Narodowej.

W latach 1998 – 2001 oraz 2006 - 2009 byłem radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, od 2006 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od 2009 roku jestem Posłem na Sejm RP. W VI kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Gospodarki oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, jak również w Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo". Obecnie pracuję w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki.
W 2015 roku obroniłem rozprawę doktorską z dziedziny agronomii pt. "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w rodzinnych gospodarstwach rolniczych powiatu siedleckiego"

Należę do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu.

Należę do Związku Rzeźników i Wędliniarzy, do Zrzeszenia Handlu i Usług.

Jestem członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działalność społeczno – polityczną rozpoczynałem w Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie pełniłem przez kilka lat funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Siedlcach.

Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2022 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.