KONKURS "O WAWRZYN - NAJBARDZIEJ AKTYWNE I BEZPIECZNE SOŁECTWO Z SUBREGIONU SIEDLECKO - OSTROŁĘCKIEGO"
Gala Finalowa Konkursu "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"2014-05-07 14:01:0922 marca 2014 r.
 
Zaproszenie GALA FINAŁOWA KONKURSUKonkurs "O Wawrzyn- najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko- ostrołęckiego"

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze rozwój obszarów wiejskich, chcąc promować gospodarność i przedsiębiorczość wśród sołtysów i sołectw organizujemy konkurs „O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego” pod Honorowym Patronatem Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pragniemy przedstawić pozytywne społeczne inicjatywy, zaktywizować i zintegrować lokalne środowiska wokół lokalnych liderów, których wyłonimy w drodze konkursu. Będą to najbardziej aktywni sołtysi i Rady Sołeckie.
Konkurs jest organizowany z inicjatywy Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, przy współudziale Metro Promotion Sp. z o.o. Celem konkursu jest wspieranie i promowanie aktywnych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w pracę dla lokalnych społeczności oraz prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących sołectw. Swym zasięgiem obejmuje powiaty garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski.  Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach: „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz „Wawrzyn dla najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”. W zakresie konkursu przewidziano 2 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia. Przewidziano również dodatkowe nagrody jeśli w trakcie trwania konkursu przystąpią kolejni partnerzy, sponsorzy czy patroni.  Nagrodami są wycieczki do Parlamentu Europejskiego, nagrody pieniężne, rzeczowe.  

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić czytelnie formularz i przesłać lub dostarczyć osobiście organizatorowi na adres: Biuro Poselskie Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego,  Biuro Poselskie Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 28/108 lub e-mailem: krzysztof.w.borkowski@gmail.com  lub eurobiuro.siedlce@kalinowski.pl , tel. fax. 25 644 34 13. Oceną konkursu objęta jest działalność sołectw w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2014r. Natomiast  do 15 marca Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.
Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  również w Biurze Poselskim (adres wyżej) i na stronach internetowych www.kborkowski.pl www.kalinowski.pl www.tygodniksiedlecki.com www.podlasie24.pl
Jarosław Kalinowski                                                         Krzysztof Borkowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego                               Poseł na Sejm RP

 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2022 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.