SPRAWY BIEŻĄCE
Radny Powiatu Garwolindotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie                                                                                                                                          Siedlce, 26 maj 2010r.
                                                                                              Pan 
                                                                                              Andrzej Polakowski
                                                                                              Prezes Zarządu Poczty Polskiej


Szanowny Panie Prezesie!
       Zwracam się z prośbą o poparcie działań zmierzających do zamontowania poręczy ułatwiającej korzystanie osobom o mniejszej sprawności fizycznej z usług publicznego operatora pocztowego przy schodach wejściowych do Urzędu Pocztowego w Pilawie.

Z poważaniem,

Krzysztof W. Borkowski

Poseł na Sejm RP

Załączniki:
1. Pismo Pana Dariusza Owczarczyka- Radny Powiatu Garwolińskiego

Szanowny Panie Pośle!!!
    W związku z licznymi prośbami i uwagami  mieszkańców Miasta i gminy Pilawa i  Gminy  Osieck w Ich imieniu  zwracam się do Pana z prośbą o pomoc  i interwencję  w sprawie  montażu przy schodkach Urzędu  Pocztowego w Pilawie poręczy ułatwiającej  korzystanie  osobom mniej sprawnym fizycznie w tym emerytom i rencistom z usług publicznego operatora pocztowego. Wejście do urzędu nie  znajduje się  na poziomie ulicy tylko dużo wyżej  przez , co wiele osób ma problem ze sprawnym i bezpiecznym pokonaniem  tych kilku schodków . Urząd Pocztowy w Pilawie na dzień dzisiejszy obsługuje mieszkańców dwóch  gmin : Osieck i Pilawę liczące łącznie około 15 tysięcy mieszkańców z  terenu dwóch powiatów tj. otwockiego i garwolińskiego. Zdaniem mieszkańców  i jednocześnie klientów PP  ta mała inwestycja  poprawiłaby  bezpieczeństwo i komfort korzystania z usług PP . Uprzejmie proszę o przyjrzenie się sprawie i w miarę Pańskich kompetencji  podjęcie działań  mających na celu dobro  mieszkańców . W razie konieczności  udokumentowania poparcia tej inicjatywy poprzez zebranie podpisów mieszkańców  służę pomocą  .  Z góry dziękuję za poświęcony czas 

Z poważaniem 

Radny Powiatu Garwolińskiego 

Dariusz Owczarczyk


 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.