SPRAWY BIEŻĄCE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskimdotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
                                                                                                                                                       Siedlce, dn. 30 czerwca 2010 r.
                                                                                                         Pan 
                                                                                                         Adam Struzik
                                                                                                         Marszałek Województwa
                                                                                                         Mazowieckiego

Szanowny Panie Marszałku,
W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim zwracam się z prośbą o zastosowanie korzystnego rozstrzygnięcia projektu nr RPO/4.4/1/00024/09 (nr kancelaryjny 1551/09) p.t. „Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
            Pragnę nadmienić, że jednostka PSP Sokołów Podlaski uczestniczyła w zwalczaniu skutków ostatniej powodzi w kraju (na i pod wodą) wraz ze starym sprzętem, który posiada. Awarie użytego sprzętu spowolniły pomoc na zalanych terenach. W takim przypadku zakup nowego sprzętu pozwoliłby na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych, jak również obniżenie kosztów eksploatacyjnych i finansowych.
             Anomalie pogodowe, które obserwujemy od dłuższego czasu powinny przyspieszyć rozstrzygnięcie projektu i przyznanie środków na specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny jednostce PSP w Sokołowie Podlaskim do  niesienia pomocy i usuwania skutków powodzi.
            Dodatkowym atutem jest to, że sprzęt uzyskany z MJWPU wykorzystany może być przez jednostkę PSP Sokołów Podlaski do działań pomocniczych nie tylko na terenie powiatu, ale na terenie całego kraju.
            Proszę o pozytywne rozpatrzenie ww. sprawy.
           

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Szanowny Panie Pośle,
      W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca br., dotyczące projektu "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych", uprzejmie informuję:
      Projekt, o którym wyżej mowa, otrzymał pozytywną ocenę na etapie weryfikacji merytorycznej w trakcie ponownej oceny, po uwzględnieniu złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Wniosek ten znalazł się w grupie projektów pretendujących do środków w ramach dostępnej kwoty z rezerwy na odwołania w konkursie z działania 4.4 "Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
      W związku z tym, że nie wszystkie protesty zostały dotychczas rozpatrzone, lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach rezerwy na odwołania nie została jeszcze przyjęta. Po jej przyjęciu, lista zostanie opublikowana na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez MJWPU o tym , czy ich projekt został objęty dofinansowaniem.

Z poważaniem,

z up. Marszałaka Województwa

Ludwik Rakowski

Wicemarszałek

Warszawa, 29.07.2010r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.