SPRAWY BIEŻĄCE
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RPw sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

                                                                                                                                                  Warszawa, 23.07.2010 r.


Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
 

Szanowny Panie Ministrze,

         Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. polegających na likwidacji 5 Zakładów Linii Kolejowych. Wnioskowanie w tej sprawie do Pana ministra jest o tyle zasadne, gdyż reorganizacja PLK SA jest zatwierdzona przez statutowe organy spółki. Potrzebna jest więc decyzja właścicielska w tej sprawie.
         Dostrzegamy, że wprowadzone w ubiegłym roku zmniejszenia szczebli zarządzania z trzech do dwóch może przynieść pozytywne efekty. Jednak w chwili obecnej nie ma pozytywnych ekonomicznych skutków wprowadzonych zmian, ponieważ półroczne br. nie dało znaczących oszczędności z tytułu połączenia zakładów z dniem 01.01.2010. W związku z tym dalsza likwidacja Zakładów Linii Kolejowych w naszym przekonaniu nie da istotnych skutków pozytywnych. Jej perspektywa wywołuje w części kraju duże emocje wynikające z zagrożeń społecznych, dużo dłuższych odległości poszczególnych sekcji od siedzib kierownictwa zakładu, a także w wielu miejscach niezwykle trudnych połączeń komunikacyjnych uniemożliwiających sprawne zarządzanie, w tym uniemożliwiających dojazd pracowników do pracy.
          Uważamy, że wprowadzony w 2009 r. I etap zmian, w części dotyczącej połączeń poszczególnych zakładów w większe jednostki, nie dał przewidywanych oszczędności, wprowadził niepokój społeczny, którego skutkiem jest ucieczka poza Spółkę części kadry technicznej oraz obniżenie zaufania załogi do kierownictwa firmy. Nie widzimy również postępów w realizacji środków na zadania inwestycyjne, co było jednym z kluczowych argumentów za wdrażaniem procesu zmian, mimo znacznego wzrostu zatrudnienia w komórkach inwestycyjnych.
          Wyrażamy przekonanie, że Spółka PKP PLK S.A. powinna przeprowadzić analizę sprawności funkcjonowania systemu organizacyjnego z chwilą uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące docelowej wielkości infrastruktury jaką ma zarządzać. Wiedza o środkach jakie będą przeznaczone w kontrakcie wieloletnim Rząd- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. da właściwe wytyczne do oceny zadań realizowanych przez struktury Zakładów Linii Kolejowych.
          Obecne zmiany tworzone są w złej atmosferze społecznej spowodowanej brakiem czytelnych parametrów będących podstawą do łączenia zakładów. Związki zawodowe uważają, że nie są one przekonujące do tworzenia dużych zakłądów. Część zakładów w nowej strukturze będzie mniejsza lub niewiele większa od zakładów podlegających łączeniu. Zauważają oni, że proporcjonalnie do wielkości zakładów w gospodarce, obecne zakłady Polskich Linii Kolejowych należy uznać za duże. Przedstawiciele załóg mają przekonanie, że logika i koszty nie idą w parze z decyzjami organizacyjnymi. Zmiany organizacyjne powinny spowodować realne oszczędności działania Spółki z jednoczesną poprawą skuteczności zarządzania ale też z uwzględnieniem właściwego rozwiązania problemów pracowniczych. Winien wynikać z tego także horyzont czasowy dla pracowników, którzy w nowej strukturze winni mieć czas na zmianę charakteru pracy tak, aby to nie powodowało kierowania ich do miejscowości z niemożliwym dojazdem do pracy.
          Zmiany na tak dużym organizmie, jak ta Spółka, poza efektami ekonomicznymi muszą uwzględniać również potrzeby pracowników. Kierunek tych zmian będzie przecież decydował o sposobie realizacji strategii rządu dotyczącej transportu kolejowego, bez społecznej akceptacji skutków tych zmian, jaki dotkną część pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ta realizacja będzie bardzo trudna.
Dlatego uważamy, że obecnie korzystniejszą dla PKP PLK SA będzie decyzja utrzymująca obecną strukturę spółki ze skupieniem się całej załogi na realizacji ważnych zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Zieliński

Krzysztof Tchórzewski

Krzysztof Tołwiński

Jacek Kozaczyński

Krzysztof Borkowski

 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.