SPRAWY BIEŻĄCE
Radny Powiatu Garwolińskiegodotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
Siedlce, dn. 09 sierpnia 2010 r.

Pan                                                                          
Zbigniew Ostrowski                                         
p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich                                       

 
Szanowny Panie Dyrektorze,
Podczas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP spotkałem się z Panem Dariuszem Owczarczykiem - Radnym Powiatu Garwolińskiego, który przedstawił mi problemy związane z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
            W załączeniu przesyłam pismo Radnego i zwracam się z prośbą o odniesienie się do sprawy i przychylne rozwiązanie zaistniałych problemów.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Załączniki:
1. Pismo Pana Dariusza Owczarczyka - Radnego Powiatu Garwolińskiego
2.Fotografie obrazujące zaistniałe problemy z nawierzchnią drogową


Szanowny Panie Pośle,
     Mając na względzie bezpieczeństwo publiczne mieszkańców  Powiatu Garwolińskiego zwracam się do Pana z prośbą o zapoznanie się z czterema problemami w zakresie drogownictwa na terenie naszego powiatu  . Sprawa pierwsza  dotyczy  zadołowania i przykrycia  studzienki drogowej na drodze 805 w Pilawie  naprzeciwko sklepu z numerem 69 .Sam byłem świadkiem  ochlapania wychodzących ze sklepu dzieci . Sytuację  po opadach deszczu przedstawiają fotografie dołączone  w załącznikach, co chciałbym pozostawić bez komentarza .
Sprawa druga : dotyczy zniszczonych  zjazdów  z drogi krajowej  17  na drogę powiatową w miejscowości Puznówka w kierunkach na Pilawę i Parysów po obu  stronach  17,  zdjęcia w załącznikach  .
Sprawa trzecia : problem niedrożności rowów przy drodze wojewódzkiej 810 w Woli Rębkowskiej (Gmina Garwolin ) co zarówno wiosną jak i jesienią skutkuje wylewaniem się wody na drogę na skrzyżowanie z drogą gminną, co przy nagłych zmianach temperatury stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi  jak i na postępujący stan degradacji nawierzchni .
 Sprawa czwarta  : identyczny stan ma miejsce w miejscowości Lipówki ( Gmina Pilawa ) na drodze 805  gdzie nie pogłębiane od lat rowy po stronie północnej  powodują również rozlewiska i zamarzanie  jezdni
W imieniu mieszkańców powiatu proszę o  bliższe zainteresowanie się w. w  problemami 

Za poświęcony czas i uwagę  serdecznie dziękuję

Radny Powiatu Garwolińskiego
                                                                                                 
Dariusz Owczarczyk           


Odpowiedź Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
    
Szanowny Panie Pośle,
       W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące stanu technicznego dróg opisanych w piśmie Pana Dariusza Owczarczyka z dnia 05.07.2010 r., Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wyjaśnia, że załączone fotografie obrazują okres roztopów po niespotykanych opadach śniegu w sezonie zimowym 2009/2010, potęgowany intensywnymi opadami deszczu w miejscowości Pilawa. W tym okresie niektóre studzienki ściekowe mogły być częściowo zalodzone, co skutkowało obniżoną przepustownością wpustów deszczowych, w konsekwencji doprowadzając do chwilowego zbierania się wód roztopowych przy krawędzi jezdni. Zaznaczyć jednak należy, że podobne sytuacje występują sporadycznie, a chwilowa niedrożność studni została w niedługim czasie usunięta. Nie możemy potwierdzić przykrycia wypustu studzienki kanalizacyjnej przy wykonywaniu robót utrzymaniowych.      
        Odnosząc się do poruszonej przez Pana Dariusza Owczarczyka kwestii niedrożności rowów drogowych na drodze wojewódzkiej nr 810 w miejscowości Wola Rębkowska oraz drogi wojewódzkiej 805 w miejscowości Lipówka informujemy, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich między innymi przedmiotowe odcinki drogi zostały przyjęte do kategorii dróg wojewódzkich na obszarze województwa mazowieckiego. Drogi te z uwagi na stan techniczny już w chwili przejęcia kwalifikowały się do przeprowadzeia robót modernizacyjnych. Zgodnie  z ustawowymi obowiązkami spoczywającymi na zarządcach dróg, MZDW w Warszawie w ramach środków finansowych posiadanych przez Województwo Mazowieckie, sukcesywnie realizuje remonty, przebudowy i modernizacje sieci drogowych na terenie województwa. W przyszłym roku zaplanowany został również remont całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 810 w miejscowości Wola Rębkowska, co w znaczny sposób poprawi jej stan techniczny, rozwiązując opisany problem.      
       Stan rowów drogowych w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Lipówki wyniki głównie z braku właściwego utrzymania przepustów pod zjazdami indywidualnymi z drogi. Ograniczony przepływ lub wręcz brak przepływu wód pod zjazdami powoduje rozlewiska wód deszczowych w okresie wiosennych roztopów lub intensywnych opadów deszczu. Zauważyć jednak należy, że utrzymanie zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do drogi (art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), na co zarządca drogi ma ograniczony wpływ.
        Odnosząc się do stanu technicznego skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą powiatową w miejscowości Puznówka wyjaśniamy, że utrzymanie tego skrzyżowania leży w obowiązkach zarządców tych dróg, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Garwolinie.

p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Warszawa, dnia 06.09.2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.