SPRAWY BIEŻĄCE
Łosicedotyczy karania rolników.
                                                Szanowny Pan
      Janusz Związek                                  /             Andrzej Butra 
     Główny Lekarz Weterynarii        /               Podsekretarz Stanu
                                                                                          Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
           
                                                                      
            Docierają do mnie niepokojące informacje z różnych powiatów w szczególności w woj. mazowieckim (pow. łosicki) dotyczące egzekwowania przez Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne postanowień ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach za pośrednictwem organów ścigania przystąpił do konsekwentnego karania rolników (prawie 500 rolników) za nie wypełnienie postanowień ww. ustawy. Większość rolników, których dotyczy ustawa nie jest w stanie dotrzeć do wykładni prawa, które ciągle się zmienia i jest mało czytelne, a do jego interpretacji potrzebny jest specjalista.
 
Moim zdaniem cała ta sytuacja powstała w wyniku nieznajomości obowiązujących przepisów przez rolnika. W związku z tym służby weterynaryjne (PIW) w porozumieniu z ARiMR powinny podjąć działania prewencyjne polegające na informowaniu rolników, szkolenie ich i zapoznanie ze wszystkimi zmianami prawa, które ich dotyczy, a dopiero nie dostosowanie się do wiadomych zasad powinno być ścigane i karane. Problem rolnika nie wynika z jego złej woli a niewiedzy i braku możliwości uzyskania informacji. Karanie rolników, których sytuacja finansowa jest i tak trudna bez wcześniejszego przeszkolenia i informacji jest dla nich frustrujące i dodatkowo powoduje niepokoje społeczne w środowiskach wiejskich. W związku z powyższym proszę o odstąpienie od stosowania kar za zaistniałe dotychczas wykroczenia i zastosowanie pouczeń dla rolników o konsekwencjach płynących z niedostosowania się do obowiązujących przepisów. Uważam, że lepiej jest informować i szkolić niż karać.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski 

Poseł na Sejm RP 
 
Do wiadomości:
  1. lek .wet. Paweł Jakubczak – Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
  2. Pan Tomasz Kołodziej – Prezes ARiMR
  3. Pan Czesław Giziński- Starosta Powiatu Łosickiego
ODPOWIEDŹ ARIMR


W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2011 roku, uprzejmie informuje, iż uwzględniając uwagi dotyczące problemów, wynikających z niedoinformowania rolników odnośnie obowiązków wynikających z przeprowadzania w gospodarstwie uboju zwierząt na potrzeby własne oraz mając na uwadze bezpieczeństwo żywności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Weterynarii opracowała artykuł przeznaczony do publikacji dotyczący powyższej sprawy. Tekst  został zamieszczony na głównej stronie internetowej Agencji, jako komunikat informacyjny oraz został udostępniony dla dziennikarzy do rozpowszechniania, m.in. przez prasę.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że na stronach internetowych Agencji, w części dotyczącej identyfikacji i rejestracji zwierząt, na bieżąco zamieszczane są informacje dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych, dotyczące obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Z poważaniem,

Zastępca Prezesa

Zbigniew Banaszkiewicz
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.