SPRAWY BIEŻĄCE
Burmistrz Garwolinadotyczy budowy krytej pływalni.
                                                                                              Szanowny Pan
                                                                                              Adam Giersz
                                                                                              Minister Sportu i Turystyki
                                                                       Szanowny Pan
                                                                       Adam Struzik
                                                                       Marszałek Województwa Mazowieckiego
                                        Szanowna Pani,
                                        Katarzyna Sobierajska 
                                        Podsekretarz Stanu w MSiT
                                                                                 
„Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego” jest kluczową inwestycją dla Miasta Garwolin. Ww. inwestycja przyczyni się przede wszystkim do rozwoju aktywności ruchowej, a korzystający z basenu będą mieli możliwość nauki i doskonalenia umiejętności pływania, jak również możliwość rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia. Z pływalni korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież, sportowcy oraz osoby indywidualne. Kryta pływalnia będzie jedynym basenem na terenie powiatu garwolińskiego obejmującym 14 gmin.
Burmistrz Miasta stara się aby miasto rozwijało się dynamicznie, jednak budowa krytej pływalni to bardzo duże obciążenie dla budżetu miasta, które nie jest w stanie udźwignąć. Wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa przyczyni się do poprawy konkurencyjności miasta, wzbogaci jego infrastrukturę i atrakcyjność, a zarazem spełni oczekiwania zarówno burmistrza, mieszkańców jak i korzystających z pływalni. Pragnę nadmienić, iż budowę pływalni poparło 79% osób spośród wszystkich głosujących na zorganizowanym przez miasto referendum miejskim w dniu 20 czerwca 2010 co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestycją.
W związku z powyższym popieram działania Burmistrza zmierzające do budowy krytej pływalni typu wielozadaniowego i proszę o pomoc w sfinalizowaniu inwestycji.
Z poważaniem,
                                  

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP
 
Do wiadomości:
  1. Pan Tadeusz Mikulski – Burmistrz Miasta Garwolin

Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki

 

Szanowny Panie Pośle.

            W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia finansowego w realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego” uprzejmie informuję, że powyższe zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1672/70/11 z dnia 9 sierpnia br. do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego 2011 rok”. Zgodnie z ww. uchwałą na realizację niniejszego zadania zaplanowano dla Miasta Garwolin ze środków Funduszu kwotę wysokości 1.500,0 tys. zł z podziałem na lata: w roku 2011 – 100,0 tys. zł, w roku 2012 – 400,0 tys. zł oraz w roku 2013 – 1.000,0 tys. zł.

            Wniosek o dofinansowanie Miasto Garwolin powinno złożyć w Departamencie Infrastruktury sportowej do 31 sierpnia 2011 r.

            Pragnę nadmienić, że potwierdzeniem przyznania dofinansowania jest zawarcie umowy o dofinansowanie, które następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.