SPRAWY BIEŻĄCE
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"                                                                                                                                                                Siedlce, dn.11.03.2010r.

                               Pan                                                 /       Pan                                                                      /   Pan
                               Adam Struzik                            /       Waldemar Kuliński                                     / Artur Radwan
                               Marszałek Województwa    /        Przewodniczący Rady Nadzorczej     / Prezes Zarządu 
                               Mazowieckiego                      /         Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o.   /  KM sp. z o.o.Szanowny Panie Marszałku /  Szanowny Panie Przewodniczący


               W imieniu Rewidentów Taboru Kolejowego zatrudnionych w przedsiębiorstwie "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. w Warszawie zwracam się z prośbą o utworzenie sekcji "Siedlce" na zasadzie sekcji "Tłuszcz" czy też sekcji "Radom".
              Pragnę nadmienić, że na terenie Dworca Kolejowego w Siedlcach znajdują się wolne pomieszczenia przystosowane do użytkowania przez sekcję "Siedlce" za niższą stawkę czynszu niż ma to miejsce w Warszawie. Dodatkowo aspekt ten poprawi komfort pracy poprzez wyeliminowanie dalekich dojazdów oraz zwiększy efektywność pracowników spółki "Koleje Mazowieckie- KM" sp. z o.o.

Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP

Krzysztof Borkowski


Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Pośle! 
          Nawiązując do Pana interwencji z dnia 11 marca 2010 r. dotyczącej prośby utworzenia sekcji rewidenckiej na stacji "Siedlce", pragnę podziękować za przesłane propozycje oraz zainteresowanie działalnością samorządowej spółki "Koleje Mazoweickie-KM" sp. z o.o., która na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Mazowsza.
          Jednocześnie pragnę poinformować, iż przedstawiona przez Pana propozycja zostanie poddana szczegółowej ocenie, zarówno ze strony województwa, jak również spółki "Koleje Mazowieckie- KM". O stanowisku w przedmiotowej sprawie zostanie Pan niezwłocznie poinformowany po wykonaniu stosownych analiz oraz otrzymaniu opinii Spółki odnośnie ww. propozycji.

Z poważaniem,

z up. Marszałka Województwa

Stefan Kotlewski

Wicemarszałek

Warszawa, 7 kwietnia 2010 r.
Odpowiedź Prezesa Zarządu Koleje Mazowieckie

Szanowny Panie Pośle!
      W odniesieniu do Pana wystąpienia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie utworzenia sekcji zlokalizowanej w Siedlcach uprzejmie informuję, że propozycja przedstawiona w Pana wystąpieniu zostanie rozpatrzona i Spółka poczyni działania zmierzające do rzoważenia poruszonego w wystąpieniu zagadnienia.
Mając na uwadze wprowadzenie sugerowanych zmian w chwili obecnej właściwa komórka ekonomiczno-finansowa przeprowadza wnikliwą analizę kosztów związanych z ewentualnym powołaniem dodatkowej komórki organizacyjnej.
       Utworzenie sekcji w Siedlcach wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami, związanymi nie tylko z utrzymaniem pomieszczeń, ale również z kosztami wynikającymi z wprowadzonych zmian organizacyjnych w Spółce i spowoduje istotną zmianę organizacji pracy, która z kolei wymagać będzie zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki oraz ostatecznej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Artur Radwan

Warszawa, 22 kwietnia 2010r
.


Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Pośle!
        Nawiązując do Pana  z interwencji z dnia 11 marca 2010r dotyczącej utorzenia sekcji rewidenckiej na stacji Siedlce oraz odpowiedzi udzielonej w dniu 7 kwietnia 2010 r., pragnę poinformować, iż Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizuje regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na tereniera na zlecenie Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwrócił się do spółki "Koleje Mazowieckie- KM" sp. z o. o., która na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje regionalne przewozy pasażerskie na terenie Mazowsza, z wnioskiem o analizę i rozważenie możliwości stworzenia ww. sekcji.
       Pismem z dnia 9 kwietnia br. Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. zo. o., wyraziła stanowisko, iż utworzenie sekcji na stacji Siedlce wiąże się ze zmianą organizacji pracy spółki, dla której Spółka nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Niniejsze stanowisko Spółki zostało potwierdzone również podczas roboczego spotkania z przedstawicielami Kolei Mazowieckich. W związku z powyższym utworzenie sekcji w Siedlcach nie jest racjonalnie uzasadnione.
       Wyrażam nadzieję na zrozumienie z Pana strony, jednocześnie pragnę podziękować za zainteresowaniem tak ważnym tematem jak organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Mazowsza.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Warszawa, 30 kwietnia 2010 r.


 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.