ZAPYTANIA
Zapytanie nr 8601w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
Docierają do mnie negatywne opinie na temat zmodernizowanej drogi krajowej nr 2 na odcinku Siedlce - Warszawa. Problem dotyczy w głównej mierze powstałych po modernizacji "wysepek", które z punktu widzenia większości kierowców utrudniają ruch na drodze oraz zmniejszają bezpieczeństwo (część wysepek jest nieoznakowanych, przez co w nocy są nie widoczne.)
Zaobserwowano, również że „wysepki” występujące w dość małych odstępach paraliżują swobodny (płynny) ruch pojazdów ograniczając możliwość wyprzedzenia pojazdu poruszającego się wolniej np. ciągniki, kombajny , pojazdy zaprzęgowe itp. (kierowcy usiłują dokonywać manewrów wyprzedzania na krótkich odcinkach między wysepkami co częstokroć kończy się kolizjami/wypadkami).
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- w jakim stopniu modernizacja drogi DK2 poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego?
- czemu służą „wysepki” przy zjazdach na drogi nieutwardzone lub mało uczęszczane?
- jak wyglądają statystyki bezpieczeństwa na drodze DK2 po modernizacji w porównaniu ze statystykami przed modernizacją?  
- czy istnieje możliwość przebudowy niektórych budowli drogowych (wysepek) na drodze krajowej nr 2?
 
Z powazaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, dn. 25 stycznia 2011 r.

Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury


               W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2011 r., znak: SPS-024-8601/11, przy którym przekazano interpelację Pana posła Krzysztofa Borkowskiego, dotyczącą stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 od Warszawy do Siedlec, uprzejmie przekazuję następującą informację w przedmiotowej sprawie.
Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Siedlce miała na celu między innymi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Zastosowane w osi wysepki, jako dopełnienie pasów środkowych wielofunkcyjnych mają na celu uniemożliwienie podejmowania przez kierowców manewrów wyprzedzania tam, gdzie zdaniem zarządzającego ruchem jest to niebezpieczne.
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego przed rozpoczęciem przebudowy drogi krajowej na tym odcinku została podparta zaleceniami programu Gambit. Wykazano konieczność fizycznego ograniczenia możliwości wykonywania manewru wyprzedzania i niedozwolonych skrętów w lewo, jako podstawowych czynników wypadkowych na drodze krajowej nr 2, występujących przed jej przebudową.
Należy zauważyć, iż dane statystyczne dotyczące liczby wypadków po przebudowie drogi krajowej nr 2 nie są na chwilę obecną dostępne, ponieważ przebudowa całego odcinka od miejscowości Zakręt do miasta Siedlce nie została jeszcze zakończona.
Przebudowa w znacznym stopniu uwzględnia potrzebę ruchu pieszego o czym świadczy fakt budowy ciągów pieszych i pieszo- rowerowych na długości około 70% odcinka Zakręt – Siedlce, w tym 100% na odcinku Zakręt- Mińsk Mazowiecki.
Wysepki mają za zadanie chronić pojazd zatrzymujący się w osi drogi i oczekujący na możliwość wykonania skrętu w lewo. Minimalizuje to prawdopodobieństwo najechania na tył pojazdu. Ponadto taka organizacja ruchu wpływa korzystnie na płynność jazdy na kierunku głównym i bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań albowiem uniemożliwia ich wykorzystanie do manewru wyprzedzania.
Ponadto wszystkie wysepki, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, oznakowane są znakami pionowymi zarówno na poboczu drogi (znaki A-30 i T-18d) jak i w osi jezdni (znaki U-5 i C-9). Od strony najazdu znaki U-5 i C-9 są zawsze znakami aktywnymi, tak aby wyraźnie wskazywały kierowcy pasy ruchu.
Ograniczenie poziomu swobody ruchu poprzez wprowadzenie wysepek jest konieczne a kanalizacja ruchu ma na celu przede wszystkim poprawienie warunków bezpieczeństwa.
W sprawie przebudowy lub likwidacji wysepek należy stwierdzić, że ewentualne działania w tym zakresie spowodują powstanie nowych miejsc zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, co ma zawsze miejsce w sytuacjach, gdy przy wymuszonym modelu zachowania na dłuższym odcinku umożliwiona jest jazda z większą swobodą
 
Z upoważnienia Ministra Finansów
 
Radosław Stępień
 
Podsekretarz Stanu

Warszawa, dnia 18 lutego 2011 r.
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2024 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.