ZAPYTANIA
Zapytanie nr 9891w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
Pani
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

 
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030” jest kluczowym dokumentem strategicznym, który określa cele i kierunki polityki przestrzennej. Jako poseł z okręgu siedlecko – ostrołęckiego pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie i wątpliwości związane pominięciem Siedlec, które są jednym z najważniejszych miast wschodniej Polski. Pominięcie ich w wizji policentrycznej metropolii sieciowej w przyszłości ograniczy rozwój miasta, które i tak jest słabsze ekonomicznie i społecznie w porównaniu z ośrodkami zachodniej Polski np. Legnicy.           
Obecnie Siedlce są prężnie rozwijającym się regionem gospodarczym ze specjalną Tarnobrzeską Strefą Ekonomiczną, która przyciąga nowych inwestorów gotowych współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami. Region posiada również ważny węzeł komunikacyjny, ponieważ przebiega przez niego międzynarodowa trasa tranzytowa Moskwa - Mińsk - Warszawa – Berlin, a w przyszłości powstanie autostrada na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce – Terespol. Pragnę zaznaczyć, że poza powyższymi istnieje jeszcze wiele argumentów przemawiających za uwzględnieniem naszego miasta, np. zaawansowana budowa stadionu, Olimpijskie Centrum Podnoszenia Ciężarów czy rozwijające się zaplecze hotelowo – gastronomiczne. Istotny, kulturotwórczy wpływ na funkcjonowanie Siedlec ogrywają dwie uczelnie tj. Collegium Mazovia i Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, które organizują międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, dbając tym samym o rozwój i poszerzanie wiedzy obywateli.
 
            Biorąc pod uwagę powyższe argumenty proszę o odpowiedź na następujące pytania:
            Czy istnieje możliwość dokonania zmian w projekcie KPZK i dołączenie Siedlec - jako ważnego ośrodka regionalnego - do policentrycznej metropolii sieciowej, umożliwiając i ułatwiając tym samym dalszy rozwój wschodniej części województwa mazowieckiego?
            Z jakich przyczyn Siedlce nie zostały uwzględnione w ww. koncepcji?    

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce,  20 maj 2011r.

Odpowiedź Ministra Rozwoju Regionalnego

W odpowiedzi na pismo Idz. SPS-024-9891/11 z dnia 7 czerwca 2011r, dotyczące zapytania Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego z dnia 20 maja 2011 r na temat projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W swoim zapytaniu Pan Poseł Krzysztof Borkowski podkreśla znaczenie Siedlec jako ośrodka kulturalnego i naukowego, a także jako ważnego węzła komunikacyjnego położonego na międzynarodowej trasie tranzytowej Moskwa-Mińsk-Warszawa-Berlin, oraz pyta o możliwość umieszczenia Siedlec w KPZK 2030 w ramach policentrycznej metropolii sieciowej jako ośrodka regionalnego.
W odpowiedzi na postawione pytanie informuję uprzejmie, że Siedlce zostały umieszczone w projekcie KPZK 2030 jako jeden z ośrodków subregionalnych, wchodzących w skład policentrycznej metropolii sieciowej. Zgodnie z klasyfikacją ośrodków miejskich zastosowaną w projekcie KPZK 2030 w skład policentrycznej metropolii sieciowej wchodzą 4 kategorie funkcjonalnych obszarów miejskich, w tym ośrodki subregionalne, obejmujące głównie dawne miasta wojewódzkie i ośrodki przemysłowe. Miasta w tej kategorii znacznie różnią się pod względem stanu gospodarki i infrastruktury, lecz ich pozycja w systemie osadniczym jest stabilna.
Potwierdzeniem pozycji Siedlec w projekcie KPZK 2030 jako ośrodka subregionalnego są oznaczenia tego miasta na Rysunku 20 „Obszary wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji" oraz na Rysunku 39 „Miejskie i wiejskie obszary funkcjonalne". Zdaniem MRR pozycja Siedlec w tej ogólnokrajowej klasyfikacji w niczym nie umniejsza szans rozwojowych miasta i jego subregionu, natomiast włączenie Siedlec do „ośrodków regionalnych" wywołałoby falę analogicznych postulatów ze strony innych miast o podobnym potencjale demograficznym.
Uprzejmie informuję, że prace nad KPZK 2030 trwały prawie 5 lat i objęły trzy ogólnokrajowe cykle konsultacji społecznych i międzyresortowych Ostatni cykl konsultacji projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 trwał od 28 lutego do 2 kwietnia br., zaś do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wpłynęło około 3 tysięcy uwag i opinii Konferencja podsumowująca ten ostatni cykl konsultacji odbyła się dnia 15 kwietnia 2011 r Z dniem 3 czerwca br. projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wraz z pozytywnymi opiniami odpowiednich gremiów, został skierowany do Rady Ministrów, a tym samym prace MRR nad projektem KPZK 2030 zostały zakończone.

Z poważaniem,

Elżbieta Bieńkowska

Minister Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 14 czerwca 2011r.
 
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2024 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.