ZAPYTANIA
Zapytanie nr 5138do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczegoSzanowny Panie Ministrze! W swojej pracy poselskiej na spotkaniach z przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego zetknąłem się z pytaniami na temat możliwości realizacji przetargów lub innych zamówień na dostawy produktów żywnościowych dla ONZ i NATO w ramach dożywiania. W związku z powyższym kieruję pytania do Pana Ministra: Czy są takie możliwości? Jeżeli tak, to w jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w realizacji tych przedsięwzięć oraz jakie trzeba spełniać warunki? Polska jest zasobna w żywność o bardzo dobrej jakości, a producenci rolnospożywczy
mają ogromny potencjał i sądzę, że z powodzeniem mogliby realizować takie dostawy. Ważne jest to szczególnie przy spowolnieniu gospodarczym, a poza tym przyczyniłoby się to do utworzenia wielu miejsc pracy, szczególnie w biedniejszych regionach naszego kraju.
Liczę na możliwie szybką odpowiedź Pana Ministra w tej sprawie.

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 28 października 2009 r.

ODPOWIEDŹ sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 5138

w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno spożywczego

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego (pismo nr SPS-024-5138/09 z dnia 6 listopada 2009 r.) ws polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego uprzejmie informuję, co następuje.
Sojusz Północnoatlantycki nie prowadzi przetargów ani nie pozyskuje w inny sposób żywności celem prowadzenia akcji dożywiania. Za zaopatrzenie w produkty żywnościowe kontyngentów wojskowych, biorąc udział w operacjach sojuszniczych, odpowiedzialność ponoszą poszczególne państwa zaangażowane w dane operacje. Stosowanych informacji na temat zasad i warunków kontraktacji udzielają w konsekwencji ministerstwa obrony poszczególnych państw członkowskich. Z kolei w odniesieniu do sojuszniczych dowództw NATO kwestia zaopatrywania regulowana jest dyrektywą zaopatrzeniową nr 60-70 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Bi-Strategic Command Procurement Directive number 60-70).
Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi w ramach swoich agend i instytucji różnego rodzaju akcje pomocowe mające na celu zapewnienie żywności w najuboższych regionach świata.  Pomoc dystrybuowana tymi kanałami ma jednakże charakter charytatywny, zaś dostarczane produkty pochodzą wyłącznie z darów społeczności międzynarodowej.
Odrębną sprawą jest natomiast dostarczenie żywności na potzrzeby pracowników ONZ (szeroko rozumiany catering, również dla kontyngentów misji pokojowych ONZ). ONZ nie określe odrębnych wymagań w stosunku do grupy towarów żywnościowych, które podlegają takim samym producentom przetargów i zamówień jak inne towary i usługi. Podstawą ubiegania się  o zamówienia publiczne ONZ jest rejestracja przedsiębiorstwa w systemie United Nations Globals Marketplace (UNGM) za pośrednictwem internetu (www.ungm.org). Po jej przeprowadzeniu UNGM przyznaje elektroniczne konto umożliwiające potencjalnemu dostawcy sprecyzowanie zakresu preferowanych dostaw oraz określenie ich szacunkowej wartości. Dostawca jest zobowiązany przekazać informacje na temat swojej działalności, których szczegółowość jest zróżnicowana w zależności od deklarowanej  wartości dostaw. Po rejestracji przedsiębiorca powinien systematycznie monitorować ogłoszenia w systemie ONZ dotyczące otwieranych przetargów oraz zaproszeń do składania ofert. Sama rejestracja nie daje bowiem gwarancji otrzymania zaproszenia do udziału w przetargu.
Pragnę także poinformować, że we wrześniu 2009 r. MSZ we współpracy z Departamentem ds. Zakupów Sekretariatu ONZ, zorganizowało szkolenie poświęcone procedurom ubiegania się przez polskie firmy o dostawy usług i produktów na potrzeby ONZ. W szkoleniu wzięli udział pracownicy administracji państwowej (w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz przedsiębiorcy z branży m.in. rolno-spożywczej. Na spotkaniu realizowano teoretyczne i praktyczne możliwości współpracy polskich przedsiębiorstw z ONZ, wymogi prawne oraz warunki stawiane przez organizację w kontekście polskiego ustawodawstwa. MSZ jest gotowe przekazać zainteresowanym stronom wszelkie informacje związane z przebiegiem tego spotkania.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Jan Borkowski

Warszawa, dnia 25 listopada 2009
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.