ZAPYTANIA
Zapytanie nr 5728do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. CegłówSzanowny Panie Ministrze! Zwracam się z zapytaniem dotyczącym problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gminy Cegłów w woj. mazowieckim. 
      Na wielu spotkaniach rolnicy z tej gminy skarżyli się, że teren ich gminy nie jest uwzględniony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.) jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania opracowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dopłaty (ONW) przeznaczone są dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gminach wiejskich i częściach gmin miejsko-wiejskich spełniających kryteria kwalifikujące je do obszarów górskich i innych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

   Gmina Cegłów w swoich zasobach posiada słabe gleby rolnicze, niejednokrotnie V i VI klasy. Konkurencyjność gospodarowania na tych ziemiach jest znacząco niska w stosunku do innych, sąsiednich gmin, dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz koszty prawidłowego prowadzenia gospodarstwa rolnego, pragnę zapytać: Czy Pan Minister, resort rolnictwa, widzi możliwość uwzględnienia gminy Cegłów jako obszaru kwalifikującego się do obszarów górskich i innych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)?

 Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 7 stycznia 2010 r.


ODPOWIEDŹ podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- z upoważnienia ministra- na zapytanie nr 5728

w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów

Szanowny Panie Marszałku!
       W odpowiedzi na przesłaną do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację poselską Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego (znak: SPS-024-5728/10) w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gminy Cegłów w województwie mazowieckim, przekazuję następujące informacje.
       Działanie "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania" (ONW) wdrażane jest w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-06(PROW) w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji EFOiGR. Cytowane rozporządzenie określa ramy, w granicach których opracowane zostały kryteria, na podstawie których wyznaczono obszary ONW w Polsce. Dla obszarów ONW typu Nizinnego strefy I i II kryteria oparte są o wartość wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) oraz wskaźników demograficznych. Przed wejściem w życie PROW na lata 2004-06 dokonano na podstawie tych wskaźników kwalifikacji gmin do ONW Nizinnego. W przypadku gmin, które nie zakwalifikowały się do tego typu ONW z powodu zbyt wysokich wartości wskaźników demograficznych, wykonano w 2006 roku tzw. prace uszczegóławiające waloryzujące WWRPP dla poziomu obrębu ewidencyjnego. By gminy mogły zostać podane procesowi uszczegóławiającemu, musiały złożyć wnioski i przekazać wymagane dane w pierwszym kwartale 2006 roku do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa- Państwowego Instytutu Badawczego, wykonawcy prac. Dla tych gmin został przeprowadzony proces uszczegóławiający w 2006 roku. Gminy, które na czas nie złożyły wymaganych dokumentów i danych, nie mogły zostać poddane procesowi uszczegółoweinia.

Z poważanieniem

Podsekretarz stanu

Artur Ławniczak

Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.